Tidningar George Johansson har skrivit för

Tidningen Fart       Bilsport